žabtai

žabtai
žãbtai sm. pl. (2) , , žabtaĩ (4), žábtai (1) 1. gyvulio nasrai, snukis ar žuvies žiaunos; snukio ar žiaunų kraštai: Jos (karvės) vis dar gulėjo, buvo matyti, kaip gromuliuodamos judina žabtus J.Ap. Arkliui drimba putos per žabtùs Gl. Tas arklys minkštų žãbtų Skr. Kap aš dar̃ arklį pažabosiu, kap jo žabtai kruvini? . Arkliai tik piestu stojasi, tik putos iš žãbtų krinta (ps.) Plv. Prie pat ežero krantų sučiaupusios žabtus tyko [varlių] margos aštriadantės lydekos sp. Iš po [žuvies] žãbtų strykt iššoko Elenytė (ps.) Grnk. Jei galvijai rudenį eidami namo parsineša žabtuose šiaudų, žolės, tai ateinančiais metais badas bus Srd.Btg paukščių jauniklių snapo pakraščiai: Geltoni vyturiukų žabčiùkai Skr. 2. Jsv menk. burna, lūpos: Per žabtus seilė drimba J. Petro dideli žabtai, kaip arklio Vlkj. Vyrų žábtai didesni, daugiau atkanda Krš. Jam žabtaĩ suaušę kaip rupūžės rudenį Snt. Kai valgo, per žabtùs teka taukai Ilg. Gausi į žabtùs Srd. Gauti per žabtùs NdŽ. Kad tau tėkšiu per žabtùs, tai atminsi gimtąją dieną Žvr. Ėda ryja, net drimba per žabtus Lkš. Žãbtai plyšta – eik patept ma[n] su kuo Jrb. Nusivalyk žábtus, visi pieninuoti Skdv. Keikė, kiek tik žabtaĩ leido Slv. ^ Svečio žabtai kai daržinės durys LTR(Vdk). Jo žabtai kai ūlyčia, visus apžios LTR(Vdk). Ne tavo žabtams mano obuoliai noksta . 3. įrankio dalis, kuria kas nors suspaudžiama: Mintuvų toki žabtaĩ mediniai, tuos įkirsdavo i mina Snt. 4. E(Ar), NdŽ, Jrb apynasrio dalis, prie kurios rišamas pavadis.
◊ žabtùs užčiáupti (sučiáupti) nutilti: Užčiáupk žabtùs, ba gausi! Šl. Jau sakiau, koks aš tau dėduliukas. Tai galėtum sučiaupti savo žabtus A.Vaičiul.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • žabtai — žãbtai dkt. Kabliùkas pakliùvo į kar̃šio žabtùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • zabtai — zãbtai (ž.) sm. pl. (2) NdŽ, zabtai (1) DūnŽ, KlK22,75(Lkv) menk. lūpos, žabtai: Par zabtùs su silke parbraukė Jdr. Telžk tokiam, ka i zabtai supustum Eig. Į zabtus duok, ka užsičiauptum Rdn. Duosu į zabtùs, apsilaižysi End. Kaip gavo gerai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paziebriai — ×paziebriai (plg. brus. жaбpы) sm. pl. (1) pažiaunės, žabtai: Net paziebriai geltoni nuo kiaušinių Nmn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • zabtos — zãbtos sf. pl. (2) žr. zabtai: Gausi par zabtàs, ta išmanysi Šv. Kad aš jai duosiu šlapia mazgote į zabtàs, nereiks juoktis iš seno žmogaus Grš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • zeptai — zẽptai sf. pl. (2) žr. žabtai 2: Ka susuko zeptùs Tl. ◊ zeptùs užčiaũpti nutilti: Užčiaũpk zeptùs nebepročiavęs Lk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • zvabtai — zvãbtai sm. pl. (2) Db. žr. zabtai: Tauzyk – gausi par zvabtus Kl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • zūbas — ×zū̃bas (sl.) sm. ppr. pl. (2) KBII53, K.Būg, Rtr, Dl, Vdk, Jrb, Gž, Kpč, Mrs; M 1. lūpa: Nusišluostyk zūbùs, aure taukuoti Mžš. Patinę Baltraus zūbai O. Tos bobos stori zū̃bai Pmp. Zū̃bai nupruso vėžius beaižant Varn. Vienas zū̃bas kreivas NmŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žabtas — 1 žãbtas sm. (2) 1. J žr. žabtai 1: Pro duris pamatė arklio žãbtą Šlv. 2. skruostas, veidas: Į pradžią tas guzas kilo an sprando, o dabar kyla an žãbto Jrb. 3. sing. maistas: Nė kokio žabto neturiu į burną įdėti J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žabtės — žãbtės sf. pl. (2) žr. žabtai 2: Duosiu į žabtes, ir apsilaižysi J.Šliūp(Grz) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žabulai — žabulaĩ sm. pl. (3b) žr. žabtai 2: A esi girdėjęs, ka vaikas tep šnekėtų, Jezus Marija, gausi į žãbulus! Rdš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”